BLOGIT

13.1.2021 / Kalle Hammar

Energiamarkkinat murroksessa – Kohti joustavampaa sähkömarkkinaa

Useasti mainitaan, että energiatoimiala on jähmeä liikkeissään. Varmasti tässä on totuuspohjaa ja asia on aika luonnollinen investointivaltaisella ja säädellyllä toimialalla. Samalla on kuitenkin hyvä laittaa asiat perspektiiviin – suomalainen energia-ala on monessa asiassa maailman eturivissä ja uusia innovaatioita oikeasti tuodaan aktiivisesti asiakkaille. Viime vuosina esimerkiksi sähkömarkkinalla on tehty merkittäviä uudistuksia ja toimialalla on edessä taas yksi muutosten vuosikymmen kun markkina etenee kohti reaaliaikaisempaa ja joustavaa järjestelmää.

Sähkömarkkinalla lähivuodet tuovat mukanaan merkittäviä lainsäädännöllisiä ja markkinaehtoisia uudistuksia. Energiayhtiöissä tämä näyttäytyy DataHubin, yksitasemallin, varttimittausten tai kysyntäjoustopalveluiden käyttöönottoina. Asiakkaille myös tarjotaan uusia mahdollisuuksia osallistua markkinoille – entisistä kuluttajista voi tulla aktiivisempia osapuolia ryhtymällä energian tuottajiksi, osallistumalla akustoilla tai käytöllään joustomarkkinoille tai ottamalla osaa energiayhteisöön. Samalla kun perinteisten markkinaosapuolien roolit ovat muutoksessa, niin samalla myös asiakkaan palvelut ovat muutoksessa. Kyse on siis todellisesta murroksesta toimialalla.

Smarter –seminaarissa Aki Toivanen avaa energiamurroksen vaikutuksia sähkömarkkinaan, lähestyen aihetta loppuasiakkaiden tarpeen ja energiayhtiöiden liiketoiminnan näkökulmasta. Miten energia on luonnollinen osa asiakkaan tulevaisuuden arkea ja mitä mahdollisuuksia tai velvollisuuksia tämä tuo sähkön jakeluverkoille, energiamyyjille ja palveluntarjoajille?

Tule kuuntelemaan esitystä seminaariimme ja osallistumaan keskusteluun.

 

Kalle Hammar
Liiketoimintajohtaja | Mittauspalvelut
Rejlers Finland Oy

 

 

 

 

 

17.12.2020 / Jari Savolainen

Digitalisaation vaikutukset hoivapuolen prosesseihin

Digitalisaation myötä myös potilaan hoito tulee muuttumaan merkittävästi, joka tulee huomioida tietoliikenteen vaatimuksissa.

Perinteisessä mallissa potilas menee sairastuttuaan terveysasemalle, jossa voi joutua odottamaan pääsyä vastaanotolle useita tunteja. Jatkossa lääkäri voi olla potilaan tukena etänä jo oireiden ilmaantuessa ja arvioida koska potilaan kannattaa lähteä hoitoon. Samoin voidaan sujuvoittaa hoivaprosessia lääkärin vastaanotolla tai sairaalassa. Kuntoutukseen ja kotiutukseen lähtöä voidaan myös lähestyä matalammalla kynnyksellä, koska potilas on edelleen lääkärin valvonnan piirissä. Samalla mahdollistetaan hoivapuolen rajallisten resurssien parempi hyödyntäminen.

 

Etäkonsultaation ja potilaan elintoimintojen etävalvonnan mahdollistajana on toimiva tietoliikenne, jonka toteuttamiseen ja ylläpitoon perinteiset toimintamallit eivät tule riittämään ja esimerkiksi älykkään kodin vaatimia tietoliikenneratkaisuja / digi-infraa tulee jatkossa tarkastella uusilla vaatimuksilla.

Tammikuussa lisää aiheesta, tervetuloa kuuntelemaan!

Jari Savolainen
Asiakkuuspäällikkö | Telecom
Rejlers Finland Oy

8.12.2020 / Jani Viljakainen

Smarter-webinaari tulee jälleen!

Tammikuussa pääset kuulemaan muun muassa Energiateollisuus ry:n asiantuntijan Petteri Haverin näkemyksiä siitä, miksi ajattelu yli perinteisten energiasiilojen on hyväksi taloudelle ja ympäristölle.

Suomen hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja se edellyttää fossiilisista polttoaineista luopumista. Sektori-integraatio mahdollistaa erilaisten energialähteiden ja raaka-aineiden käytön yli perinteisten sektorirajojen. Sen avulla voidaan edetä kohti hiilineutraaliutta kustannustehokkaasti. Tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon lisääntyessä sähköjärjestelmään vaaditaan joustavuutta, jonka sektori-integraatio mahdollistaa.

Sektori-integraatio edellyttää toimivia ja taloudellisia ratkaisuja. Niitä tarvitaan sekä sähkö- että lämpöverkkojen ohjauksessa ja sähköautojen latauksessa. Energian joustava varastointi on keskeisessä roolissa ja linjauksia tullaan kaipaamaan myös hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja varastointiin liittyen.

Sektori-integraatiota voidaan edistää kahdella osa-alueella. Energiainfran osalta siirtoverkkojen kahden suuntaisen toiminnan kautta, jolloin verkkoon saadaan enemmän hajautettua energiantuotantoa sekä fossiilittoman energiantuotannon ja energian varastoinnin avulla. Kuluttajien osalta sitä voidaan edistää esimerkiksi siirtymällä fossiilisista energialähteistä sähköön sekä siirtymällä sähköautoiluun.

Sähköverkkoja kehitetään jatkuvasti ja niihin investoidaan merkittävästi, jotta jatkossa niihin saisi kytkettyä vieläkin enemmän muun muassa hajautettua energiantuotantoa, sähköautoja ja energiavarastoja.

Luvassa lisää tästä sekä muita mielenkiintoisia puheenvuoroja, tervetuloa mukaan!

Jani Viljakainen
Liiketoimintajohtaja | Sähköverkot
Rejlers Finland Oy