BLOGIT

13.4.2022 / Kalle Hammar

uusi mittausasetus ja energiamurros tuo merkittäviä muutoksia sähkömarkkinalle

Käynnissä oleva energiamurros uudistaa sähköjärjestelmäämme. Se tuo mukanaan sähkömarkkinalle uuden toimintamallin, jossa sähköjärjestelmä tukee reaaliaikaisempaa tiedonvaihtoa, markkinan joustoa ja yleisesti tukee ja voimaannuttaa aktiivisia asiakkaita. Tavoitteena on parempi energiatiedon ajantasaisuus ja saatavuus niin markkinalle, asiakkaille kuin myös jakeluverkon omiin prosesseihin. Muutokset tulevat normaalin markkinakehityksen ja toisaalta lainsäädännön muutosten kautta.

Sähkön jakeluverkon mittauksen ja laskutuksen prosessit ovat suuressa muutoksessa tällä vuosikymmenellä. Pitkään valmisteltu vähittäismarkkinan keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä eli datahub otettiin käyttöön kuluvan vuoden helmikuussa. Nyt liiketoimintaa ja työprosesseja hiotaan tämän uuden mallin mukaan. Energiamurroksen polulla tämä oli kuitenkin vain välimaali kohti uutta sähkömarkkinamallia. Datahub 2.0 ja sen tuomat muutokset ovat jo valmistelussa. Vuonna 2023 sähkömarkkina tulee siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoon ja myös tasejakson sisäinen netotus käyttöpaikalla sekä energiayhteisömallit tulevat laajemmin saataville. Syksyllä 2021 voimaan astunut uusi mittausasetus vakiinnutti vaatimukset uusille etäluettaville sähkön mittauslaitteistoille ja tämä on käynnistänyt myös seuraavan sukupolven energiamittausjärjestelmien investoinnit.

Smarter –webinaarissa Greetta Arha ja Jukka Rajala avaavat Leppäkosken Sähkön valmistautumista datahubin muutostilanteeseen sekä mittausasetuksen tuomiin mahdollisuuksiin ja miten nämä muutokset näkyvät verkon arjessa.

Tule kuuntelemaan esitystä seminaariimme ja osallistumaan keskusteluun.

 

 

Kalle Hammar
Liiketoimintajohtaja | Mittauspalvelut
Rejlers Finland Oy

 

12.4.2022 / Lasse Kankainen

käyttökeskuspalvelujen kehittäminen tulevaisuuteen

Käyttökeskus on keskeinen osa kriittisen infrastruktuurin saumatonta toimintaa. Lähes kaikilla jakeluverkkoyhtiöillä on oma käyttökeskus, jonka palvelut on toteutettu yhteistyössä toisen verkkoyhtiön kanssa tai palvelu on ostettu palveluntarjoajalta. Yhteiskuntamme muuttuu tulevaisuudessa yhä enemmän sähköstä riippuvaiseksi, mikä tarkoittaa osaltaan käyttökeskustoimintojen kehittämistä.

Fingrid on asettanut yhä tiukempia vaatimuksia käyttökeskuksille häiriötilanteiden varalta. NCER (Network Code for Emergency and Restoration) määrittelee yhteiset vaatimukset ja tavoitteet hätä-, suurhäiriö- ja palautustilojen käsittelyyn. Myös tuulivoimapuistot ja muut energiantuottajat ovat osaltaan näiden uusien vaatimusten piirissä.

Smarter seminaarissa Kajave Oy:n toimitusjohtaja Timo Jutila tulee kertomaan miksi käyttökeskustoiminnot haluttiin ulkoistaa ja mitä tavoitteita Kajave on asettanut käyttökeskuspalvelujen kehittämiselle.

 

Lasse Kankainen
Kehitysjohtaja | Energia ja Infra
Rejlers Finland Oy

 

 

 

 

 

11.4.2022 / Jani Viljakainen

miksi kantaverkkoon investoidaan yli kaksi miljardia euroa?

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n strategisena tavoitteena on luoda alusta puhtaalle sähköjärjestelmälle. Fingrid näkee energiamurroksen yhtenä energiatoimialan megatrendeistä, joilla on merkittäviä vaikutuksia myös kantaverkon kehittämiseen liittyen.

Käynnissä oleva energiamurros vaikuttaa esimerkiksi siihen, että sähköntuotanto hajaantuu, uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta kasvaa ja samalla koko yhteiskunta sähköistyy. Tämä vaatii huomattavia muutostarpeita kuluvalla vuosikymmenellä myös kantaverkkoon.

Webinaarissa Fingrid Oyj:n Senior Vice President Timo Kiiveri kertoo näkemyksiään siitä, mitä vaikutuksia energiamurroksella on kantaverkon investointeihin nyt ja tulevaisuudessa.

Fingrid tulee lähivuosien aikana rakentamaan yli 3000 kilometriä uutta kantaverkkoa sekä kymmeniä uusia sähköasemia samalla, kun nykyistä kantaverkkoa saneerataan vastaamaan yhä paremmin yhteiskunnan tarpeisiin. Miten tällaisessa tilanteessa valitaan oikeat investoinnit ja mitkä asiat kaiken kaikkiaan vaikuttavat kantaverkon kehittämiseen?

Luvassa lisää tästä sekä muita mielenkiintoisia puheenvuoroja, tervetuloa mukaan!

 

Jani Viljakainen
Liiketoimintajohtaja | Sähköverkot
Rejlers Finland Oy

 

8.4.2022 / Jari Savolainen

sota ukrainassa ja venäjän toimet asettavat uusia vaatimuksia riskien arvioinnille

Viimeaikaiset tapahtumat ovat vaikuttaneet yritysten riskiarviointeihin siten, että nykyinen turvallisuustaso ei riitä. Tästä ovat jo useasti varoittaneet alan asiantuntijat ja viranomaiset. Nyt ei ole aika pistää päätänsä pensaaseen ja jäädä odottamaan miten käy. Vakavista kyberhyökkäyksistä, mutta myös muista ilmiöistä on jo esimerkkejä. Toistaiseksi useimmat hyökkäykset on voitu torjua, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö uusia vakavampia olisi odotettavissa.

Erityisesti Venäjältä tai Venäjän avustuksella toteutettuja hyökkäyksiä on odotettavissa. Niiden vaikutuksista on jo Ukrainassa useita esimerkkejä. Katastrofiin ei tarvita muuta kuin saastunut muistitikku tai huolimattomasti määritelty salasana. Kuten vastustajasta tiedämme, eivät katalammatkaan keinot ole heille vieraita.

Smarter –seminaarissa Hannu Jaakohuhta tuo esille kasvaneita riskejä huoltovarmuuskriittisten yritysten näkökulmasta. Samalla tuodaan esille toimenpiteitä, joita yritysten tulee tarkistaa omaa toimintaansa kasvaneiden riskien varalta.

Tule kuuntelemaan esitystä seminaariimme ja osallistumaan keskusteluun.

 

Jari Savolainen
Asiakkuuspäällikkö | Telecom
Rejlers Finland Oy